Име Позиция Телефон Област Община Държава
Президент/Председател на Управителен съвет +359889919230 София София България
Член на УС - отговорник „PR и комуникации” +359882024758 Русе Русе България
Член на Управителен съвет Добрич Шабла България
Член на Управителен съвет Велико Търново Елена България
Член на Управителен съвет Перник Перник България
Международен комисар Варна Варна България
Главен скаут София София България
Представител в Национален младежки форум /НМФ/ +359883437439 Варна Варна България
Финанси България