Име Позиция Телефон Област Община Държава
Международен комисар Варна Варна България
Комисар "Управление на собствеността", Национален секретар +359889919230 Добрич Шабла България
Комисар „Външни организации” +359883437439 Варна Варна България
Комисар „PR и комуникации” Русе Русе България
Комисар „Младежка програма” София София България
Комисар „Доброволчески дейности, хуманитарни мисии” Варна Варна България
Комисар „Безопасност и сигурност” Смолян Смолян България
Комисар „Обучение и възрастни ресурси”
Комисар „Scouts of the world award”
Комисар „World Scout Environment Program”
Координатор Международен Скаутски Център Шумен +359895683117 Шумен Шумен България
Финанси Шумен Шумен България