МИКЦ Скаут

Организация на Българските Скаути през следващите 12 месеца ще управлява Младежки информационно-консултантски център „Скаут” в гр. Варна. Проекта е финансиран от Министерство на младежта и спорта, Национална програма за младежта( 2016-2020), Подпрограма 1. МИКЦ „СКАУТ” ще е разположен в клуба на Скаутски клуб "Морски вълк" - Варна . За пръв път МИКЦ ще се управлява от ОБС -национално представителна младежка организация. Дейностите ще са насочени към предоставяне на актуална информация, обучения и консултации на младежи, младежки работници, младежки НПО от Варна и областта, както и на институции, които предлагат услуги за младите хора. В годината, в която Варна е номинирана за Европейска младежка столица ще подкрепяме дейности, свързани с титлата, по инициатива на млади хора, на местни формални и неформални групи.

Tags: МИКЦ