Мисия и визия

missionМИСИЯТА на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез хуманна ценностна система, основана на Обещанието и Закона на скаута, да помогне за изграждането на един по‐добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото.

Мисията беше приета на 35-та Световна скаутска конференция в Дърбан, Южна Африка през 1999 г. и илюстрира както местното така и глобалното въздействие на скаутството. Мисията на скаутството е синтезирана в бранда на Световното скаутство - "Да създадем един по-добър свят" ("Creating a Better World”).

ВИЗИЯТА на Световната скаутска организация е:"До 2023 скаутството ще стане водещото образователно младежко движение в света, което ще подпомага 100 милиона млади хора да станат активни граждани и да правят позитивна промяна в своите общности и в света, основана на споделени ценности."
Визията за скаутите, „Vision 2023“, беше приета на 40-тата Световна скаутска конференция в Любляна, Словения през 2014.