Информация

camp fireОрганизация на българските скаути (ОБС) е единствената за България пълноправна членка на Световната организация на скаутското движение (World Organization of the Scout Movement, или WOSM)

Организация на българските скаути е доброволна, неправителствена, неполитическа, невоенизирана образователна организация.

Мисията на скаутството е да допринася за образоването и духовното израстване на младите хора и чрез хуманна ценностна система, основана на обещанието и закона на скаута, да помогне за изграждането на един по-добър свят, в който хората да постигат своите стремежи и да играят творческа роля в развитието на обществото. Целта на скаутската дейност е да помага на младите хора да развият своя пълен физически, интелектуален, социален и духовен потенциал като личности, като отговорни граждани и като членове на своите местни, национални и международни общности. Организация на Българските скаути работи изцяло на доброволчески принцип. В организацията няма нито един служител на на трудов договор. Членовете на Организацията към момента са 1520. Благодарение на демонстрираната през годините активна работа на стотици доброволци от Организация на българските скаути за развитие на младежкия сектор в България, и след приемане на закона за младежта, съгласно заповед РД-09-293 от 04.06.2014 г. на Министъра на младежта и спорта, Организация на Българските скаути вече е официално призната като една от трите национално представени младежки организации. ОБС е член на Национален младежки форум – най-голямата младежка платформа, която обединява в състава си над 30 младежки организации от цялата страна и на Национална мрежа за децата.