Вълчета

cub scout1Вълчета - 7 - 11 години


Вие сте между 7 и 11 годишни? Искате ли да правите нещо вълнуващо всяка седмица с другите деца на вашата възраст и да научите забавни неща? Елате при вълчетата да играете заедно в джунглата!

Децата от 7 до 11 годишна възраст играят в джунглата. Заедно с героите от Книга за джунглата, те преживяват най-вълнуващите приключения. Всичко това се прави под ръководството на експерти доброволци.

Основата на вдъхновение, използвана при децата на тази възраст е взета от книгата на Ръдиард Киплинг „Книга за Джунглата” – един от бестселърите на ранния двайсети век. Бейдън-Пауъл взима и използва тази книга с разрешението на автора, за да мотивира детската секция на Скаутското Движение и тя все още има много какво да ни каже. Препоръчваме ви да се сдобиете с оригиналната версия на книгата. Ако я прочетете внимателно ще има много истории, които да споделите на вашите вълчета.

Точно както Сионийската глутница, която събирала всички вълци заедно на Скалата на Съвета, нашата глутница също свиква своите членове в един авторитетен орган, наречен Скала на Съвета, съгласно традицията на свободния народ. Всички водачи и вълчета взимат участие, дори и все още да не са направили своето обещание.
Като всяко общество, глутницата има водач, който я води към нейните цели: това е ролята на водача и неговите помощници. За разлика обаче от другите общности, глутницата е общество от млади хора, които имат обучителни цели, така че тази роля е по-различна от тази, която се играе в останалите общества, организирани от възрастни.

Също така, това е забавна общност, която си прекарва добре и децата се присъединяват към нея, за да играят и да бъдат важна част от нея. Обучителните цели не присъстват сред основанията на децата да се включат в нейната структура. Истина е, че обучителната цел е вплетена във всички аспекти от живота на глутницата, но само ние възрастните, които я ръководим знаем за това. Децата единствено играят и посредством организирана игра и почти без да осъзнават, се учат спонтанно и асимилират ценности от живота.cub scout2

Децата не идват в глутницата, за да учат предмети или да бъдат оценявани за онова, което са научили; за тази цел ходят на училище. Те не идват за да получат бащина обич или да се греят с майчина ласка; за това имат дом. Те не идват, за да изпълняват религиозни задължения; за тази цел имат църква или храм. Те не се присъединяват към глутницата, за да развият физическите си умения; за тази цел могат да посещават спортен клуб. Те не идват да се учат на дисциплина или да се подчиняват на заповеди; ако са искали щяха да се присъединят към кадетска група. Доколкото децата идват да играят и в резултат на средата, в която играят те, растат като хора – техните водачи имат двойната задача да знаят как да играят, докато допринасят по достатъчно благоприятен начин за тяхното развитие.