Скаути

skaut2Скаути - 11 - 15 години


Вие сте между 11 и 15 години и обичате приключенията? Присъединете се към някой от скаутските отряди и се насладете на предизвикателствата! Заедно с новите си приятели ще правиш страхотни неща и ще научиш много. Ще се научиш да се катериш, ще отидеш на летен лагер, ще готвиш на свой собствен лагерен огън и ще откриваш света около теб!

Целта на скаутството е да помогне на младите хора да станат самостоятелни, отзивчиви, отговорни и отдадени хора, които могат да участват в изграждането на един по-добър свят. Основния резултат от прилагането на Скаутския Метод в цялост, е създаването на специална среда в Отряда и Патрулите, специфична атмосфера, която наричаме групов живот.

Тази специална атмосфера се заражда от комбинация от различни неща:

 • богатия опит от живота в патрула
 • добронамерената нагласа на Лидерите
 • привлекателните дейности
 • предизвикателството на личните цели
 • ценностите на Закона и спонтанните правила, които ръководят споделения живот
 • отговорността породена от Обещанието
 • смисъла на целите, предвидени от символната рамка
 • привлекателността на живота на открито
 • удовлетворението от службата към другите
 • процес на демократично взимане на решения
 • чувството за принадлежност, провокирано от символите
 • значението на празниците
 • игрите и песните.

Накратко, всичко, което се случва резултат на координираното прилагане на Скаутския Метод. Скаутският отряд осигурява среда, в която младите хора играят, ор

scout1

 

От тази гледна точка, груповият живот в скаутския отряд е по-привлекателен от всяко друго предложение, което младите могат да получат на тази възраст. То дава повече възможности от предложението на футболния клуб, който е концентриран преди всичко върху спортното представяне; то е по-пълно от това на музикалната група, която е фокусирана върху артистичното изразяване; по-смислено е от политическата партия, която се опитва да привлече младия човек да вижда света от перспективата на една определена идеология и дадени интереси. Онова, което прави специално предложението на скаутството е, че то не изключва нито футболния клуб, нито музикалната група, нито дори политическата партия като възможности за развитие на младия човек. Разликата е в това, че тези възможности са заложени в една по-широка и пленителна перспектива: цялостното развитие на личността.ганизират приключения и учат съвместно с приятелите си в Патрула. Тези дейности им осигуряват подкрепата, от която се нуждаят, за да се развиват във всички измерения на тяхната индивидуалност. Нито един аспект не е пренебрегнат и на никой не е даден приоритет пред другите.