Скаутери

leadersВъзрастни доброволци – скаутери


Това е групата на водачите, без които Движението е немислимо в този си успешен вид. Една част от тази група са хора, израстнали в Организацията, друга не малка част са родители на скаути, привлечени и очаровани от идеята да помагат на Движението за постигане на неговите дълбоко хуманни демократични цели, трети – това са просто ентусиасти.

Скаутският метод не е просто схема от кутийки и стрелки. Той не е като ръководството за експлоатация на автоматична перална машина с предварително зададени програми, които ни казват кой бутон да натиснем, за пералния цикъл, който искаме. Това е набор от вдъхновяващи принципи и полезни техники, които трябва да бъдат разбрани в цялост и едва след това, да бъдат адаптирани и интегрирани в ежедневието на скаутския отряд, като се вземат предвид конкретната среда на Отряда и хората, които обхваща. За да успеят символната рамка, Патрулната система, груповия живот, целите, дейностите, програмния цикъл и другите елементи на скаутския метод да окажат желания ефект, Отрядът се нуждае от Възрастни лидери, които да са в състояние да ги приложат и да вдъхнат живот на скаутския Отряд.

Първото нещо, което трябва да направим, за да се сдобием с такива лидери, е да хвърлим поглед отвъд традиционната представа за лидерството. Обикновено изобразяваме скаутския лидер като специален човек, който ни показва, взима важни решения, обучава патрулите, решава проблеми навсякъде отведнъж и привлича маса последователи след себе си. Това обаче е наша мечтателна представа за лидерите.

Децата имат права, които трябва да бъдат уважавани и това е добър момент да припомним, че който наруши тези права или пък ги пренебрегне по някакъв начин ще трябва да носи пълна отговорност за своите деяния. Водачите трябва да бъдат отговорни не само от образователна перспектива, но също и в очите на закона. Образователната нагласа и отговорността, към която се придържаме, изисква от нас да бъдем:
Зрели и емоционално стабилни;

Честни до крайна степен;

Непрекъснато ентусиазирани;

Безкрайно търпеливи;

Винаги готови да изслушаме;

Тактични и уважителни;

Винаги неподатливи на неудовлетвореност и неуспех;

В състояние да устоим на изкушението да сме авторитарни или агресивни и подготвени да започнем отново, и отново, и отново.

Скаутите ще ви уважават, ако виждат че сте морално почтен и емоционално зрял човек, чиято връзка със самия себе си, със света и с обществото е пример за обучителното предложение на Скаутското Движение. Разбира се, те няма да го изложат точно по този начин, но е добре да имате предвид, че скаутите са чувствителни към всичко, което правите и ще усетят истинските ви ценности, чрез собствените ви действия.