Какво представлява СКАУТСКИЯТ МЕТОД?

Това е специфична за движението система за постепенно самообразование, основано на: скаутско обещание и скаутски закон, учене чрез практика и занимания в малки групи, извършващи се предимно сред природата, под водачеството на възрастни.