Не са ли СКАУТИТЕ чавдарчета и пионерчета?

Скаутската идея се заражда през 1907г. и по‐късният комунистически режим я преобразува в служба на партията‐ с дружините пионерчета и чавдарчета. Скаутството, от зараждането му до днес, е демократично по своя дух и принципи, освободено от всякаква политическа, религиозна и расова обвързаност.