СКАУТИТЕ не са ли тоталитарно младежко движение?

Възникването на скаутското движение не е политически обвързано и няма общо с нито един тоталитарен режим. Важно е да се отбележи, че движението възниква десетилетия преди идването на власт на най-силните тоталитарни режими в България, Европа и по света и поддържа ценности и принципи, напълно противоположни с възгледите на тоталитарните режими. Скаутството е образователно движение, което помага на младите хора да мислят самостоятелно, което е може би причината да е забранено от повечето диктатури. Типичен пример за това е ситуацията в България – след идването на власт на Българската комунистическа партия през 1944 г. със закон се забраняват всички младежки неполитически организации, включително и скаутското движение. Възстановяването на българска скаутска организация става чак след идването на демократичните промени през 1990 г. Други тоталитарни държави, които забраняват скаутството са СССР, и Испания по времето на Франциско Франко, а до ден-днешен скаутско движение няма в Куба, Северна Корея, Лаос. Освен това скаутството получава консултативен статут към Организацията на обединените нации през 1947 г. Смятате ли, че ООН ще удостои с този статус едно тоталитарно движение?