СКАУТИТЕ не са ли паравоенна организация?

Не, образованието за мир е отличителна черта на нашето движение. „Посланици на мира“ е водеща наша инициатива.