Как се става СКАУТСКИ ВОДАЧ?

Званието Клубен скаутски водач се дава от Управителния съвет и се придобива след участие в установени от Организацията обучения. Задължително условие е навършено пълнолетие. Завършените успешно курсове дават право за регистрация на Скаутски клуб към ОБС. На клубно ниво преминалите курс опитни скаути, получават степени Патрулен водач и Заместник‐патрулен водач.