Колко е членският внос?

Членският внос привеждан на национално ниво за период от една календарна година е в размер на 40,00 лв.

Членовете на местно ниво събират също клубен членски внос, определен от Клубният съвет, който също има символичен характер.