Какво е JOTA-JOTI?

Jota

Jamboree-On-The-Air и Jamboree-On-The-Internet е официално международно събитие на Световната организация на скаутското движение (WOSM) , чиято програма е предназначена за младите хора в Скаутството от всички възрасти.
Целта на JOTA - JOTI е да даде възможност и да насърчи скаути по целия свят, да комуникират един с друг с помощта на любителски радио и интернет, предоставяйки един забавен и образователен опит в разузнаването и насърчаване на чувството на младите скаутите за принадлежност към Световното Скаутско движение.
На световно ниво , JOTA - JOTI се координира от Световния JOTA - JOTI ( WJJT ) екип, воден от Световния JOTA - JOTI ( WJJC ) координатор. WJJT докладва на Световния скаутски комитет и е подкрепена от Световното скаутско бюро.
Свързаните с JOTA-JOTI дейности се извършват едновременно по целия свят всяка година по време на третия уикенд през Октомври. Програмата на JOTA-JOTI се състои, както от дейности, развивани на световно ниво, така и от инициативи, разработени на национално и местно ниво, с подкрепата на Националните JOTA-JOTI координатори и техните екипи.

 

 

Основни принципи:
• JOTA-JOTI е забавно и вълнуващо преживяване за младите хора в Скаутството.
• JOTA-JOTI се стреми да насърчава качествено скаутство по начин, верен на целите, принципите и метода на Скаутството и съобразено с нуждите и стремежите на младите хора в съвременния свят.
• JOTA-JOTI се стреми към приобщаване на колкото се може повече млади хора от колкото е възможно повече страни на Света.
• JOTA-JOTI е повод за празнуване на Скаутството и генериране на позитивна енергия за подкрепата на развитието на Скаутското движение.
Образователни цели:
• Насърчаване на чувството за принадлежност към Световното Скаутско движение.
• Насърчаване на мира, културното съзнание, толерантността, споделянето, сътрудничеството и насърчаване на добри дела и активна гражданска позиция.
• Осигуряване на възможности за развитие на екип и лидерски умения чрез патрулно-базирани дейности.
• Осигуряване на вълнуващи възможности за младите хора да изследват технологията и да развият техническите си умения.
• Насърчава иновациите и творчеството.

Joti

Програма:
JOTA-JOTI предлага програма, подходяща за младите хора в Скаутството на всички възрасти (Скаути, Венчъри, вкл. Роувъри).
Програмата за JOTA-JOTI е разработена от WJJT и одобрена от Световния скаутски комитет.
Програмата JOTA-JOTI трябва да е отражение на обещанието, законът, принципите и методът на Скаутството, както са дефинирани от конституцията на WOSM, а също така и да отразява най-актуалните разбирания и инициативи на WOSM, свързани с младежката програма.
Национални JOTA - JOTI координатори:
Всяка национална скаутска организация е нужно да назначи Национален JOTA – JOTI координатор (наричани още „NJCs”). NJCs служат като основна точка за контакт между WJJT и HCC. Те са отговорни, под надзора на съответното NSO лидерство, за координирането на всички JOTA – JOTI дейности в рамките на NSO и за насърчаване на участие в събитията.

Tags: Любопитно