Не са ли СКАУТИТЕ вид религиозна секта?

Не, скаутското движение е независимо от отделна религия и вероизповедание и, особено в съвременността, използва концепцията за Бог по-скоро като символ на духовността, необходима за развитието на младите хора. Скаутските организации не провеждат активни религиозни дейности и могат свободно да тълкуват духовния принцип и дълга към Бога. Особеност на сектите е наличието на принуда, докато скаутско движение се отличава със своя доброволен характер.