С кои партньори си сътрудничи Организацията на българските СКАУТИ?

С цел по-пълноценно изпълнение на поставените си цели и задачи, Организацията на българските скаути участва в различни партньорства и проекти. От 2019 г. насам ОБС провежда съвместна кампания с прочутата природозащитна организация WWF България  за почистване на замърсени реки. През 2022 г. нашата организация получи финансовата подкрепа на Vivacom регионален грант за изпълнение на проекта „Заедно за българските реки“. В началото на 2023 г. стартира партньорството на ОБС с UNICEF България. Партньорството е наречено „Skills4Life“ и цели развитието на съвременни умения и социалната интеграция на деца и младежи от Украйна и от местни уязвими групи. Проектът застъпва и изграждането на младежки лидери срещу климатичните промени.